Tarım Kireci

Anasayfa

Tarım Kireci

NEDEN TARIM KİRECİ KULLANMALIYIZTarla ziraati genellikle ph nin 6,5 - 7 olduğu topraklarda yapılmalı. Toprak ph 6,5 altına düştüğü durumlarda üzerinde tarımı yapılan bitkiden elde edilecek randıman azalmakta, masraflarımız artmakta buna mukabil elde edilen gelirde azalmaktadır.

Ph nin 6,5 altına inmesi o toprağın asit karekter alması demektir. Asidik topraklarda yapılan ziraatte, kullanılan bitki besin maddelerinden bitki yararlanamaz. Bundan dolayı fenni gübreler ile yapılan takviyenin bir kısmı boşa gider ve hatta Toprak Ph sı daha da aşağı inmişse azımsanmayacak derecede kültürü yapılan bitki, attığımız fenni gübreden büyük ölçüde faydalanamamaktadır.

Bunu aşağıdaki tabloda daha açık bir şekilde görmekteyiz.

NPK faydalanımı

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi;

Toprak Ph mızın 7 (nötr) olduğu durumlarda toprağa atılan fenni gübredeki AZOT, FOSFOR ve POTASYUM un tamamından ziraatini yaptığımız bitki faydalanabiliyor.

Toprak Ph sı 6 ya düştüğünde ise AZOT 'un %11 inden FOSFOR 'un ise 48 inden bitki faydalanamamakta.

Toprak Ph sı 5,5 a düştüğünde AZOT 'un % 23 ünden, FOSFOR 'un %52 inden POTASYUM 'un % 23 ünden.

Toprak Ph sı 5 e düştüğünde ise AZOT 'un %57 sinden, FOSFOR 'un % 66 sından, POTASYUMUN ise % 48 inden bitki faydalanamamakta.

Bundan dolayıdır ki;

Üzerinde ziraat yaptığımız topraklarımızın Toprak Ph si 6,5 un altına indiğinde yani asidik bir hal aldığında (Bunu ziraat yaptığımız toprakları 2-3 yılda bir tahlil ederek öğrenebiliriz. Bu konuda ücretsiz hizmetimizde bulunmaktadır.) toprak asitliğini, ca (kalsiyum) ve mg (mağnezyum) noksanlığını gidermek ve yüksek ürün almak için attığımız fenni gübrelerden maksimum faydayı sağlamak için TARIM KİRECİ kullanmalıyız.


CIFTCI DANISMA HATTI

0(284) 633 10 07 P.tesi - C.tesi : 09:00 - 18:00