Hayvan Yemi Yarma

Anasayfa

Hayvan Yemi Yarma

Besi yemi, besiye alınan hayvanların ırkına, cinsine, yaşına, elde mevcut olan yem hammaddelerine ve işletmenin konumuna göre hazırlanmalıdır.

Sığır besisinde besi yemi rasyonu önemlidir. Besi yemi hazırlamasındakesif besi yemi ile kaba yem karması yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli husular vardır.

Sığır besi yemi hazırlamak besiye alınan hayvanlara göre hazırlanmalıdır. Besideki hayvanın günlük canlı ağırlık artışı çok önemlidir. Bu besi hayvanının karlılığının en önemli faktörüdür. Kabaca bir hesap yaparsak sığır besisinde genel giderlerin % 70 besi yemi olarak kabul edilirse canlı ağırlık artışının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar.

Günlük canlı ağırlık artışı sığır ırklarına göre değişmektedir. Ancak eti için beslenen sığırların günlük canlı ağırlık artışları 1000 gr. Üzerinde olması gerekmektedir. Ortalama aşağıda olursa beside zarar söz konusu olabilir.

Canlı ağırlık tespiti yapılırken kesin olarak kantarla yapılmalıdır. Bu imkan yoksa kısaca sığırlarda canlı ağırlığı tam olmasa bile şu formüllede yapabilirsiniz. 

CANLI AĞIRLIK = ( GÖĞÜS ÇEVRESİ X GÖĞÜS ÇEVRESİ X VÜCUT UZUNLUĞU ) : 10850

Göğüs Çevresi : 180 cm  Vücut Uzunluğu 155 cm olan bir sığırda canlı ağırlığı hesaplayalım.

(180x180x155):10850 = 463 Kg. dır.

Ruminant hayvanlarda sindirim sistemi kaba yem tüketimine uygundur. Kesif besi yemi ile beraber kaba yemde orantılı olarak verilmelidir. Aksi takdirde fazla kesif yem hayvanın sindirim sistemini bozabilir. Hatta kesif besi yeminin zararı bile olabilir. Onun için hayvanlarda işkembenin çalışmasını ve yapısını bilerek yaşa ve hayvan ırkına göre yem rasyonu yapılması önemlidir.

Besi yemi deyince; kesif yem ve kaba yemden karma yapılıp dengeli olarak, besi hayvanlarına verdiğimiz zaman Hayvanın muntazam olarak canlı ağırlık artışını sağlayacak ve devam ettirecek besi yemi yapılması esastır. Değilse yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi beside zarar söz konusudur.

Sığır besisinde önemli olan hayvanın ırkına, cinsine ve yaşına göre besi yemi rasyonu yapılmalıdır.

Diğer bir önemli konu besi hayvanları havaların soğuması ile birlikte yem tüketimini arttırır. Sıcaklaşması ilede yem tüketimini azaltır. Bu sebepten dolayı yemdeki protein ve enerji dengesini ona göre ayarlayıp, yem rasyonunu ona göre ayarlamakta yarar vardır.

 

Sığır besisinde bir başka önemli noktada sığır sindirim organlarından geçen yem miktarı arttıkça yemden yararlanma azalır.

Yem tüketimi; verim düzeyi, hava koşulları ve yem hammaddelerine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin Aynı silaj çukurunun başı ile sonu arasında kuru madde oranı farklılıklar gösterebilir. Kuru madde oranı başta ayrı ortada ayrı sonda ayrı olabilir. Bu durum göz önünde tutularak besi yemi rasyonunu ona göre hazırlamakta yarar vardır.

Besi yemi hazıllamasında proteinin fazla olması durumunda verim biraz artabilir. Ancak hayvanların sindirim sisteminde çok önemli probremler çıkabilir. Dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Besi Yemi Hazırlaması Yapılırken Dikkat Edilecek Husus : Elimizde bulunan bütün hammaddelerin devamlı olarak analizlerinin yapılarak, besi yemi hazırlama ve besi yemi rasyonu yapan teknik kişilerle çalışılması gerekmektedir.

 


CIFTCI DANISMA HATTI

0(284) 633 10 07 P.tesi - C.tesi : 09:00 - 18:00