18-24-12 +10 (SO3) + Zn

Anasayfa

18-24-12 +10 (SO3) + Zn

18-24-12 +10 (SO3) + Zn gübresi nedir? 

Toros Tarım tarafından geliştirilen beş besinli kükürtlü gübrenin yapısındaki bitki besin elementlerinin tamamı bitkiler tarafından kolay alınabilir formdadır. Bu gübrenin yapısında %18 Azot (N), %24 Fosfor (P2O5), %12 Potasyum (K2O), %10 Kükürt (SO3) ve %1 Çinko (Zn) bulunmakta olup, toplam %65 etkili madde içermektedir. Üç bitki besinli gübreler arasında bitki besin maddesi bakımından en zengin olan bu gübre potasyumu az ve orta düzeyde olan tüm topraklarda emniyetle kullanılabilir. Taban gübre olarak kullanılan bu gübrenin yapısındaki azot, nitrat formunda olmadığı için topraktan yağışlarla ve sulamalarla yıkanmaz ve bitkiler bu azotu kolaylıkla alırlar. Yapısındaki kükürt, sülfat (SO4) formunda olmasına rağmen TSE ve EC normlarına göre düzenlenmiş, kimyasal gübre yönetmeliklerinde kükürdün (S), SO3 halinde ifade edilmesi mecburiyeti ile %10 oranında SO3 ihtiva eder şeklinde belirtilmiştir. Aslında bünyesinde SO4 (sülfat) formunda bitkilerin alabileceği %12 SO4 (sülfat) bulunmaktadır.

Nerelerde kullanılır? 

Özellikle fosfor bakımından fakir, azot ve potasyum bakımından orta ve yetersiz olan tüm topraklarda yetiştirilen tek yıllık ve çok yıllık bitkilerin taban gübrelemesinde emniyetle kullanılabilinir. Beş bitki besinli bu gübrenin yapısındaki azotun yanında kükürdün bulunması bitkilerde verimin artmasının yanında protein miktarının artmasını da sağlar. Yapısındaki potasyum, yağ bitkilerinde yağ miktarının yükselmesini, meyve ağaçlarında meyvelerin kaliteli olmasını sağlar. Sebze ve meyvelerin soğuklara ve kuraklığa dayanıklılığını arttırdığı gibi hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığını da arttırır. Tüm bitkilerde emniyetle kullanılabilen bu taban gübresinin kullanımı hakkında geniş bilgileri web sayfamızın “gübreleme önerileri” kısmında bulabilirsiniz.

Kullanım şekli ve zamanı

Tohum ekimi veya fide dikimi yapılarak yetiştirilen bitkilerde, mibzerle ekimlerde tohum ekim derinliğinin 5-6 cm aşağısına gelecek şekilde gübreleme yapılmalıdır. Serpme uygulamalarda ise gübreler 10-12 cm derinliğe inecek şekilde toprağa karıştırılmalıdır. Çok yıllık bitkilerde (bağ, zeytin, fındık, meyve ağaçları v.b.) ise sürgünlerde göz kabarmasından 2-3 hafta önce ağaçların taç izdüşümlerine bant halinde, sulama yöntemi damla olan bitkilerde ise yine aynı dönemde damla borularının geçtiği kısımlara bant halinde verilip kökleri kesmeyecek derinliğe karıştırılmalıdır. Toros Tarım bayilerinden bu gübre için hazırlanmış teknik bilgi içeren broşürü isteyebilirsiniz.


CIFTCI DANISMA HATTI

0(284) 633 10 07 P.tesi - C.tesi : 09:00 - 18:00